KRW Monitoringslocaties oppervlaktewaterkwaliteit Nederland EU2015 (Kaderrichtlijn Water)

Titel dataset: 
KRW Monitoringslocaties oppervlaktewaterkwaliteit Nederland EU2015 (Kaderrichtlijn Water)
Dataprovider: 
Gepubliceerde UUID metadata dataset as-is: 
891ddc2d-8949-4a45-be96-c65b87c41f13
Toelichting dataprovider status implementatie as-is: 
In het kader van uniformering naamgeving. De datasets die RWS beheert (M.Schiereck) zonder jaartal zijn de bron voor de EU-rapporten. Die met EU[jjjj] zijn gebruikt in de rapportage en beheerd door IHW. De toevoeging Nederland of RWS geeft aan dat het een deel is van de dataset die gerapporteerd wordt.
Annex: 
Prioritaire dataset: 
ja
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt
Datum besluit: 
19 juni 2013
Status aanmelding: 
Afgerond
Datum besluit wijziging: 
18 april 2019