KRW Oppervlaktewaterlichamen Nederland 2016 lijnen (Kaderrichtlijn Water)

Dataprovider: 
Dataset as-is gepubliceerd: 
Ja
Gepubliceerde UUID metadata dataset as-is: 
110f9ec6-4464-462e-9765-83d90cefbeag
Dataset geharmoniseerd gepubliceerd: 
Nee
Annex: 
Prioritaire dataset: 
ja
Datum aanmelding: 
9 april 2018
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt
Datum besluit: 
24 april 2018
Status aanmelding: 
Afgerond