KRW Oppervlaktewaterlichamen Nederland EU2009 lijnen (Kaderrichtlijn Water)

Titel dataset: 
KRW Oppervlaktewaterlichamen Nederland EU2009 lijnen (Kaderrichtlijn Water)
Dataprovider: 
Gepubliceerde UUID metadata dataset as-is: 
krw2006-c57b-44a2-83a4-e51223d5f15g
Toelichting dataprovider status implementatie as-is: 
Het blijkt dat deze dataset in 2009 in het rapportage jaar is gebruikt.
Annex: 
Prioritaire dataset: 
ja
Datum aanmelding: 
9 augustus 2018
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt
Datum besluit: 
31 augustus 2018
Status aanmelding: 
Afgerond
Datum besluit wijziging: 
18 april 2019