KRW Oppervlaktewaterlichamen RWS 2006 vlakken (Kaderrichtlijn Water)

Dataprovider: 
Dataset as-is gepubliceerd: 
Ja
Gepubliceerde UUID metadata dataset as-is: 
a1960e70-22f4-4fd9-91a8-b605c6ceda3e
Dataset geharmoniseerd gepubliceerd: 
Nee
Annex: 
Prioritaire dataset: 
ja
Datum aanmelding: 
9 augustus 2018
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt
Datum besluit: 
31 augustus 2018
Status aanmelding: 
Afgerond