KRW Oppervlaktewaterlichamen RWS lijnen (Kaderrichtlijn Water)

Titel dataset: 
KRW Oppervlaktewaterlichamen RWS lijnen (Kaderrichtlijn Water)
Dataprovider: 
Gepubliceerde UUID metadata dataset as-is: 
622a632a-c57b-44a2-83a4-e51223d5f15g
Toelichting dataprovider status implementatie as-is: 
Kaderrichtlijn Water oppervlaktewaterlichamen RWS lijnen wordt jaarlijks beoordeeld, evt. herzien, geharmoniseerd indien van toepassing aangevuld en gebruikt in EU-rapportages. De in die rapportages gebruikte dataset wordt bevroren. En zal herkenbaar zijn aan EU[jjjj]
Annex: 
Prioritaire dataset: 
ja
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt
Datum besluit: 
31 augustus 2018
Status aanmelding: 
Afgerond
Datum besluit wijziging: 
18 april 2019