KRW Register Beschermd Gebied - Drinkwateronttrekkingsgebied artikel 7 (Kaderrichtlijn Water)

Titel dataset: 
KRW Register Beschermd Gebied - Drinkwateronttrekkingsgebied artikel 7 (Kaderrichtlijn Water)
Dataprovider: 
Annex: 
Prioritaire dataset: 
ja
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt
Datum besluit: 
17 april 2018
Status aanmelding: 
Afgerond