KRW Stroomgebieddistricten Nederland (Kaderrichtlijn Water)

Titel dataset: 
KRW Stroomgebieddistricten Nederland (Kaderrichtlijn Water)
Dataprovider: 
Gepubliceerde UUID metadata dataset as-is: 
a1960e70-22f4-4fd9-91a8-b605c6ceda3e
Toelichting dataprovider status implementatie as-is: 
Kaderrichtlijn Water stroomgebieddistricten RWS wordt jaarlijks beoordeeld, evt. herzien, geharmoniseerd en indien van toepassing aangevuld en gebruikt in EU-rapportages. De in die rapportages gebruikte dataset wordt bevroren. En zal herkenbaar zijn aan EU[jjjj]
Annex: 
Prioritaire dataset: 
ja
Datum aanmelding: 
9 augustus 2018
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt
Datum besluit: 
31 augustus 2018
Status aanmelding: 
Afgerond
Datum besluit wijziging: 
18 april 2019