{Landelijk Grondwater Register (LGR)} voor grondwateronttrekkingen

Titel dataset: 
{Landelijk Grondwater Register (LGR)} voor grondwateronttrekkingen
Dataprovider: 
Gepubliceerde UUID metadata dataset as-is: 
afc450bd-65b3-4e59-b0fb-619869bf6ada
Annex: 
Prioritaire dataset: 
nee
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt
Datum besluit: 
19 juni 2013
Status aanmelding: 
Afgerond