Meetnetten voor lucht - Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit

Titel dataset: 
Meetnetten voor lucht - Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit
Gepubliceerde UUID metadata dataset as-is: 
588a4cb1-b442-4ac1-87e4-40401e353166
Annex: 
Prioritaire dataset: 
ja
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt
Datum besluit: 
19 juni 2013
Status aanmelding: 
Afgerond