Nationale Parken

Titel dataset: 
Nationale Parken
Gepubliceerde UUID metadata dataset as-is: 
4961d305-fbb5-426a-9ba3-53e1ca5f3b18
Gepubliceerde UUID metadata dataset geharmoniseerd: 
247a1d15-0a67-40ce-85be-1403c08f15a8
Annex: 
INSPIRE thema: 
INSPIRE feature types: 
Prioritaire dataset: 
nee
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt
Datum besluit: 
31 maart 2010
Status aanmelding: 
Afgerond