Natura 2000

Titel dataset: 
Natura 2000
Gepubliceerde UUID metadata dataset as-is: 
8829e5dd-c861-4639-a6c8-fdbb6e3440d2
Gepubliceerde UUID metadata dataset geharmoniseerd: 
280ed37a-b8d2-4ac5-8567-04d84fad3a41
Annex: 
INSPIRE thema: 
INSPIRE feature types: 
Prioritaire dataset: 
ja
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt
Datum besluit: 
31 maart 2010
Status aanmelding: 
Afgerond