Omgevingslawaai - begrenzingen agglomeraties

Dataset as-is gepubliceerd: 
Nee
Dataset geharmoniseerd gepubliceerd: 
Nee
Annex: 
Prioritaire dataset: 
ja
Datum aanmelding: 
13 maart 2018
Status aanmelding: 
In behandeling