Overstromingsrisicokaarten (Richtlijn Overstromingsrisico)

Dataprovider: 
Extra dataproviders: 
Rijkswaterstaat, Waterschappen
Dataset as-is gepubliceerd: 
Nee
Dataset geharmoniseerd gepubliceerd: 
Nee
Annex: 
Prioritaire dataset: 
ja
Datum aanmelding: 
24 april 2018
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt
Datum besluit: 
24 april 2018
Status aanmelding: 
Afgerond