Potentiekaart Reststromen

Titel dataset: 
Potentiekaart Reststromen
Gepubliceerde UUID metadata dataset as-is: 
83f5c953-8033-40c8-93c4-e664036e5b89
Toelichting dataprovider status implementatie as-is: 
Sinds 22 augustus ligt er een melding bij PDOK om de services in orde te maken
Annex: 
INSPIRE thema: 
Prioritaire dataset: 
nee
Datum aanmelding: 
31 juli 2018
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt
Datum besluit: 
13 augustus 2018
Status aanmelding: 
Afgerond