Productie/industrie-inrichtingen (o.b.v. SBI-codes) uit E-MJV registratie - Emissies naar het riool vanuit de industrie in 2011

Titel dataset: 
Productie/industrie-inrichtingen (o.b.v. SBI-codes) uit E-MJV registratie - Emissies naar het riool vanuit de industrie in 2011
Gepubliceerde UUID metadata dataset as-is: 
8b0b02a0-1e1b-4cda-bcfe-6fa0f738e38f
Annex: 
Prioritaire dataset: 
ja
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt
Datum besluit: 
19 juni 2013
Status aanmelding: 
Afgerond