Productie/industrie-inrichtingen (o.b.v. SBI-codes) uit E-MJV registratie - Emissies naar het riool vanuit de industrie in 2015

Titel dataset: 
Productie/industrie-inrichtingen (o.b.v. SBI-codes) uit E-MJV registratie - Emissies naar het riool vanuit de industrie in 2015
Gepubliceerde UUID metadata dataset as-is: 
f2f86edf-ac3a-48e8-9292-0544da2d7645
Annex: 
Prioritaire dataset: 
ja
Datum aanmelding: 
28 maart 2018
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt
Datum besluit: 
28 maart 2018
Status aanmelding: 
Afgerond