Productie/industrie-inrichtingen (o.b.v. SBI-codes uit E-MJV registratie - Emissies naar lucht en water vanuit de industrie in 2015

Titel dataset: 
Productie/industrie-inrichtingen (o.b.v. SBI-codes uit E-MJV registratie - Emissies naar lucht en water vanuit de industrie in 2015
Gepubliceerde UUID metadata dataset as-is: 
f8d840bc-18df-4449-b797-b9adcb81d3ec
Annex: 
Prioritaire dataset: 
ja
Datum aanmelding: 
28 maart 2018
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt
Datum besluit: 
28 maart 2018
Status aanmelding: 
Afgerond