Productie/industrie-inrichtingen (o.b.v. SBI-codes) uit {Risico Register Gevaarlijke stoffen (RRGS)}

Dataprovider: 
Dataset as-is gepubliceerd: 
Ja
Gepubliceerde UUID metadata dataset as-is: 
8e986f37-74d7-4b6c-8026-87c960456423
Dataset geharmoniseerd gepubliceerd: 
Nee
Annex: 
Prioritaire dataset: 
ja
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt
Datum besluit: 
19 juni 2013
Status aanmelding: 
Afgerond