Referentielaag landbouwpercelen

Titel dataset: 
Referentielaag landbouwpercelen
Annex: 
INSPIRE thema: 
Prioritaire dataset: 
nee
Datum aanmelding: 
24 juni 2020
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt
Datum besluit: 
8 juli 2020
Status aanmelding: 
Afgerond
Datum besluit wijziging: 
8 juli 2020