Representatief Bathymetrisch Bestand

Titel dataset: 
Representatief Bathymetrisch Bestand
Gepubliceerde UUID metadata dataset as-is: 
9d973c4a-ef03-4785-b7f6-942e86b385f7
Toelichting dataprovider status implementatie as-is: 
Status implementatie: as-is dataset online, wijzigingen n.a.v. harmonisatieverplichting en overige terugkoppelingen gebruikers/Geonovum in uitvoering.
Toelichting dataprovider status implementatie geharmoniseerd: 
Zie hierboven.
Annex: 
INSPIRE thema: 
Prioritaire dataset: 
nee
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgemerkt
Datum besluit: 
19 juni 2013
Status aanmelding: 
Afgerond
Datum besluit wijziging: 
8 oktober 2019