ROR Gebieden met potentieel significant overstromingsrisico EU2018 vlakken (Richtlijn Overstromingsrisico)

Titel dataset: 
ROR Gebieden met potentieel significant overstromingsrisico EU2018 vlakken (Richtlijn Overstromingsrisico)
Dataprovider: 
Extra dataproviders: 
Provincies, Waterschappen
Gepubliceerde UUID metadata dataset as-is: 
ror-9d8e-4758-83fx-28b057f185e1
Annex: 
Prioritaire dataset: 
ja
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt
Datum besluit: 
9 september 2019
Status aanmelding: 
Afgerond
Datum besluit wijziging: 
9 september 2019