ROR Gebieden met potentieel significant overstromingsrisico EU2018 vlakken (Richtlijn Overstromingsrisico)

Annex: 
Prioritaire dataset: 
ja
Datum aanmelding: 
28 mei 2019
Status aanmelding: 
In behandeling