ROR Overstromingsrisicokaarten (Richtlijn Overstromingsrisico)

Titel dataset: 
ROR Overstromingsrisicokaarten (Richtlijn Overstromingsrisico)
Dataprovider: 
Extra dataproviders: 
Rijkswaterstaat, Waterschappen
Gepubliceerde UUID metadata dataset as-is: 
2daad588-11ef-47de-9832-6fe2c3b93e6d
Annex: 
Prioritaire dataset: 
ja
Datum aanmelding: 
24 april 2018
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt
Datum besluit: 
24 april 2018
Status aanmelding: 
Afgerond