Spreiding van Invasieve Exoten (Verordening invasieve uitheemse soorten)

Toelichting dataprovider status implementatie as-is: 
Nieuwe dataset die niet als as-is wordt geleverd
Toelichting dataprovider status implementatie geharmoniseerd: 
Eerste rapportage verwacht begin 2019
Annex: 
INSPIRE thema: 
Prioritaire dataset: 
ja
Datum aanmelding: 
24 januari 2018
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt
Datum besluit: 
22 februari 2018
Status aanmelding: 
Afgerond