Territoriale zee volgens UNCLOS - Noordzee

Gepubliceerde UUID metadata dataset geharmoniseerd: 
bb11be63-bd38-4632-bf54-df44c423a529
Annex: 
INSPIRE thema: 
INSPIRE feature types: 
Prioritaire dataset: 
nee
Datum aanmelding: 
3 mei 2018
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt
Datum besluit: 
16 mei 2018
Status aanmelding: 
Afgerond