Vogelrichtlijn Verspreidingsgebied van kwetsbare soorten

Titel dataset: 
Vogelrichtlijn Verspreidingsgebied van kwetsbare soorten
Annex: 
INSPIRE thema: 
Prioritaire dataset: 
ja
Datum aanmelding: 
24 januari 2018
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgewezen
Datum besluit: 
22 februari 2018
Status aanmelding: 
Afgerond