Waterkwaliteit biologisch - Ecotopen Rijkswateren - vlakken eerste cyclus

Titel dataset: 
Waterkwaliteit biologisch - Ecotopen Rijkswateren - vlakken eerste cyclus
Dataprovider: 
Gepubliceerde UUID metadata dataset as-is: 
2220c0dd-3720-4e39-a130-171531c1e694
Toelichting dataprovider status implementatie as-is: 
RWS zal het aanmerken van NDVH en BIJ12 bespreken met BIJ12 en des gewenst Geonovum.
Toelichting dataprovider status implementatie geharmoniseerd: 
Uit de harmonisatie is gebleken dat de huidige dataset niet geschikt is om bij te dragen aan het thema Habitats and Biotops.
Annex: 
INSPIRE thema: 
Prioritaire dataset: 
nee
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt
Datum besluit: 
19 juni 2013
Status aanmelding: 
Afgerond