Waterkwaliteit biologisch - Ecotopen Rijkswateren - vlakken tweede cyclus

Titel dataset: 
Waterkwaliteit biologisch - Ecotopen Rijkswateren - vlakken tweede cyclus
Dataprovider: 
Gepubliceerde UUID metadata dataset as-is: 
78d31ab4-4116-45b7-bcf5-e14960916b0f
Toelichting dataprovider status implementatie as-is: 
RWS zal het aanmerken van NDVH en BIJ12 bespreken met BIJ12 en des gewenst Geonovum.
Toelichting dataprovider status implementatie geharmoniseerd: 
Uit de harmonisatie is gebleken dat de huidige dataset niet geschikt is om bij te dragen aan het thema Habitats and Biotops.
Annex: 
INSPIRE thema: 
Prioritaire dataset: 
nee
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt
Datum besluit: 
19 juni 2013
Status aanmelding: 
Afgerond