Weggegevens Rijkswaterstaat (WEGGEG)

Dataprovider: 
Gepubliceerde UUID metadata dataset as-is: 
abaf1e22-55aa-4a11-a855-7ac963e4a82b
Gepubliceerde UUID metadata dataset geharmoniseerd: 
eu-cb527d-f6db-4835-b0cd-deb245241254
Annex: 
INSPIRE thema: 
INSPIRE feature types: 
Prioritaire dataset: 
nee
Datum aanmelding: 
27 februari 2019
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt
Datum besluit: 
27 februari 2019
Status aanmelding: 
Afgerond