Wet Ammoniak en Veehouderij gebieden (WAV)

Titel dataset: 
Wet Ammoniak en Veehouderij gebieden (WAV)
Dataprovider: 
Gepubliceerde UUID metadata dataset geharmoniseerd: 
49ab8bee-b467-486a-96ca-b950443c453a
Annex: 
INSPIRE thema: 
Prioritaire dataset: 
nee
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt
Datum besluit: 
31 maart 2010
Status aanmelding: 
Afgerond