Wetlands (RAMSAR)

Titel dataset: 
Wetlands (RAMSAR)
Gepubliceerde UUID metadata dataset as-is: 
07d73b60-dfd6-4c54-9c82-9fac70c6c48e
Gepubliceerde UUID metadata dataset geharmoniseerd: 
19165027-a13a-4c19-9013-ec1fd191019d
Annex: 
INSPIRE thema: 
INSPIRE feature types: 
Prioritaire dataset: 
nee
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt
Datum besluit: 
31 maart 2010
Status aanmelding: 
Afgerond