Zoutwater kwantiteitsmeetnet via Landelijk Meetnet Water (LMW)

Titel dataset: 
Zoutwater kwantiteitsmeetnet via Landelijk Meetnet Water (LMW)
Dataprovider: 
Gepubliceerde UUID metadata dataset as-is: 
68ebd5c9-0ea1-4f22-9907-ec4c063cd3e2
Annex: 
Prioritaire dataset: 
nee
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt
Datum besluit: 
19 juni 2013
Status aanmelding: 
Afgerond