Aangemerkt

De volgende datasets zijn aangemerkt voor INSPIRE.

Aantal inwoners per gemeente, wijk, buurt 2018

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

KRW Stroomgebieddistricten RWS 2018 (Kaderrichtlijn Water)

Rijkswaterstaat
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Potentiekaart Reststromen

Ministerie van Economische Zaken
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Hydrografie

Waterschappen
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Meetgegevens monitoring stations (Nitraatrichtlijn) ondiepe filters

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Pagina's