Afgemerkt

De volgende datasets zijn afgemerkt voor INSPIRE. De INSPIRE verplichtingen (zijn) vervallen voor deze datasets.

TOP50NL uit Basisregistratie Topografie (BRT)

Kadaster
INSPIRE thema: 
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgemerkt

Stroomgebieddistricten

Waterschappen
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgemerkt

ROR Potentieel toekomstige overstromingen (Richtlijn Overstromingsrisico)

Rijkswaterstaat
Extra dataproviders: 
Provincies, Waterschappen
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgemerkt

ROR Gebieden met potentieel significant overstromingsrisico (Richtlijn Overstromingsrisico)

Rijkswaterstaat
Extra dataproviders: 
Provincies, Waterschappen
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgemerkt

Potentieel warmte uit open WKO systemen

Ministerie van Economische Zaken
INSPIRE thema: 
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgemerkt

Pagina's