Afgemerkt

De volgende datasets zijn afgemerkt voor INSPIRE. De INSPIRE verplichtingen (zijn) vervallen voor deze datasets.

Stroomgebieddistricten

Waterschappen
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgemerkt

Andere beschermde gebieden (Kaderrichtlijn Water)

Rijkswaterstaat
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgemerkt

Kwetsbare gebieden (Richtlijn Stedelijk afvalwater)

Rijkswaterstaat
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgemerkt

Potentieel warmte uit open WKO systemen

Ministerie van Economische Zaken
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgemerkt

Aantal inwoners per gemeente, wijk, buurt 2013

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgemerkt

Aantal inwoners per gemeente, wijk, buurt 2012

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgemerkt

Aantal inwoners per gemeente, wijk, buurt 2011

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgemerkt

Pagina's