Afgemerkt

De volgende datasets zijn afgemerkt voor INSPIRE. De INSPIRE verplichtingen (zijn) vervallen voor deze datasets.

BRO – Grondwatergebruiksysteem (GUF)

TNO Geologische Dienst Nederland
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgemerkt

BRO - Kaart grondwaterdynamiek (GDM)

TNO Geologische Dienst Nederland
INSPIRE thema: 
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgemerkt

BRO – Grondwatervergunning

TNO Geologische Dienst Nederland
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgemerkt

BRO - Geomorfologische kaart (GMM)

TNO Geologische Dienst Nederland
INSPIRE thema: 
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgemerkt

BRO - Bodemkaart (SGM)

TNO Geologische Dienst Nederland
INSPIRE thema: 
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgemerkt

TOP50NL uit Basisregistratie Topografie (BRT)

Kadaster
INSPIRE thema: 
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgemerkt

Stroomgebieddistricten

Waterschappen
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgemerkt

ROR Potentieel toekomstige overstromingen (Richtlijn Overstromingsrisico)

Rijkswaterstaat
Extra dataproviders: 
Provincies, Waterschappen
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgemerkt

Pagina's