Afgewezen

Voor de volgende datasets is het verzoek tot aanmerking van de dataset afgewezen. De dataset zal niet aangemerkt worden voor INSPIRE.

Trace Besluiten

INSPIRE thema: 
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgewezen

Bodemloket

INSPIRE thema: 
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgewezen

Register vergunninghoudende aquacultuurproductiebedrijven die vis houden

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgewezen

Habitatrichtlijn Verspreiding van kwetsbare habitattypen

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
INSPIRE thema: 
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgewezen

Geluidbelastingkaart in agglomeraties (Lnight)

Gemeenten
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgewezen

Geluidbelastingkaart in agglomeraties (Lden)

Gemeenten
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgewezen

Pagina's