Afgewezen

Voor de volgende datasets is het verzoek tot aanmerking van de dataset afgewezen. De dataset zal niet aangemerkt worden voor INSPIRE.

Bodemloket

Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgewezen

Andere beschermde gebieden (Kaderrichtlijn Water)

Rijkswaterstaat
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgemerkt

Habitatrichtlijn Verspreiding van kwetsbare habitattypen

Ministerie van Economische Zaken
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgewezen

Geluidbelastingkaart in agglomeraties (Lnight)

Gemeenten
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgewezen

Geluidbelastingkaart in agglomeraties (Lden)

Gemeenten
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgewezen

Pagina's