Afgewezen

Voor de volgende datasets is het verzoek tot aanmerking van de dataset afgewezen. De dataset zal niet aangemerkt worden voor INSPIRE.

Habitatrichtlijn verspreiding van kwetsbare soorten

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
INSPIRE thema: 
Status aanmelding: 
In behandeling

Trace Besluiten

INSPIRE thema: 
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgewezen

Bodemloket

INSPIRE thema: 
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgewezen

Register vergunninghoudende aquacultuurproductiebedrijven die vis houden

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgewezen

Habitatrichtlijn Verspreiding van kwetsbare habitattypen

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
INSPIRE thema: 
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgewezen

Pagina's