Geluidcontouren provinciale wegen (Lden)

fileidentifier NGR: 
2775834b-1913-4f32-83d9-cca7d570f8b8
Dataprovider Aanmerkingsregister: 
Provincies
Aangemerkt: 
Ja
Node ID Aanmerkingsregister: 
2772
UUID in Aanmerkingsregister: 
geharmoniseerd wel in AR, niet (onder INSPIRE) in NGR
dataprovider_list: