Geluidcontouren provinciale wegen (Lnight)

fileidentifier NGR: 
11c3cdd6-d2a9-498b-876b-02632c9e797f
Dataprovider Aanmerkingsregister: 
Provincies
Aangemerkt: 
Ja
Node ID Aanmerkingsregister: 
2783
UUID in Aanmerkingsregister: 
geharmoniseerd wel in AR, niet (onder INSPIRE) in NGR
dataprovider_list: