Habitatrichtlijn verspreidingsgebied van habitattypen

fileidentifier NGR: 
03671a9e-6aaf-464d-be99-9aad25cef9e3
Dataprovider Aanmerkingsregister: 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Aangemerkt: 
Ja
Node ID Aanmerkingsregister: 
2461
UUID in Aanmerkingsregister: 
Ja