Annex I

Datasets die vallen onder Annex I.

Rijksmonumenten

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
INSPIRE thema: 
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Beschermde stads- en dorpsgezichten

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
INSPIRE thema: 
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Weggegevens Rijkswaterstaat (WEGGEG) - rijstroken per wegvak

Rijkswaterstaat
INSPIRE thema: 
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgemerkt

Nationaal Wegen Bestand (NWB) - Wegen - wegvakken

Rijkswaterstaat
INSPIRE thema: 
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgemerkt

Nationaal Wegen Bestand (NWB) - Wegen - hectopunten

Rijkswaterstaat
INSPIRE thema: 
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgemerkt

Rijksbeschermde archeologische monumenten

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
INSPIRE thema: 
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgemerkt

Beperkingen voor Voertuigen

RDW
INSPIRE thema: 
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Wetlands (RAMSAR)

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
INSPIRE thema: 
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Rijks EHS

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
INSPIRE thema: 
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgemerkt

Pagina's