Annex II

Datasets die vallen onder Annex II.

AHN2

Rijkswaterstaat
Extra dataproviders: 
Waterschappen
INSPIRE thema: 
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

AHN1

Rijkswaterstaat
Extra dataproviders: 
Waterschappen
INSPIRE thema: 
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Grondwatermonitoringsputten uit {DINO}

TNO Geologische Dienst Nederland
INSPIRE thema: 
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Boringen uit {DINO}

TNO Geologische Dienst Nederland
INSPIRE thema: 
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

GeoTOP uit {DINO}

TNO Geologische Dienst Nederland
INSPIRE thema: 
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

DGM uit {DINO}

TNO Geologische Dienst Nederland
INSPIRE thema: 
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

REGIS II uit {DINO}

TNO Geologische Dienst Nederland
INSPIRE thema: 
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Representatief Bathymetrisch Bestand

Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine, Dienst der Hydrografie
INSPIRE thema: 
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgemerkt

TOP10NL uit Basisregistratie Topografie (BRT)

Kadaster
INSPIRE thema: 
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Pagina's