Annex III

Datasets die vallen onder Annex III.

Bodemloket

Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgewezen

Geluidcontouren provinciale wegen (Lnight)

Provincies
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Geluidcontouren provinciale wegen (Lden)

Provincies
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Pagina's