Annex III

Datasets die vallen onder Annex III.

Basisregistratie Gewaspercelen (BRP)

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
INSPIRE thema: 
Status aanmelding: 
In behandeling

Bodemloket

INSPIRE thema: 
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgewezen

OZON (Objectgerichte Ontsluiting van Omgevingsdocumenten)

Kadaster
INSPIRE thema: 
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Geluidcontouren provinciale wegen (Lnight)

Provincies
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Pagina's