Annex III

Datasets die vallen onder Annex III.

Ecologisch aandachtsgebied

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
INSPIRE thema: 
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

IED installaties en emissies (Richtlijn Industriële emissies)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Habitatrichtlijn verspreiding van kwetsbare soorten

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
INSPIRE thema: 
Status aanmelding: 
In behandeling

Aantal inwoners per gemeente, wijk, buurt 2020

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

BRO – Grondwatergebruiksysteem (GUF)

TNO Geologische Dienst Nederland
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgemerkt

Aantal inwoners per provincie

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Aantal inwoners per gemeente, wijk, buurt 2019

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Pagina's