Annex III

Datasets die vallen onder Annex III.

Aantal inwoners per gemeente, wijk, buurt 2018

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

KRW stroomgebieddistricten RWS (Kaderrichtlijn Water)

Rijkswaterstaat
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

KRW Deelstroomgebieden RWS (Kaderrichtlijn Water)

Rijkswaterstaat
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Potentiekaart Reststromen

Ministerie van Economische Zaken
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Stroomgebieddistricten

Waterschappen
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgemerkt

Pagina's