Annex III

Datasets die vallen onder Annex III.

Aantal inwoners per gemeente, wijk, buurt 2019

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Referentielaag landbouwpercelen

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
INSPIRE thema: 
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

BRO - Model Grondwaterspiegeldiepte (WDM)

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
INSPIRE thema: 
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

BRO - Bodemkaart (SGM)

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
INSPIRE thema: 
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

BRO – Mijnbouwwetvergunning (EPL)

TNO Geologische Dienst Nederland
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

BRO - Kaart grondwaterdynamiek (GDM)

TNO Geologische Dienst Nederland
INSPIRE thema: 
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgemerkt

BRO - Grondwaterproductiedossier (GPD)

TNO Geologische Dienst Nederland
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

BRO – Grondwatervergunning

TNO Geologische Dienst Nederland
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgemerkt

BRO – Grondwatergebruiksysteem (GUF)

TNO Geologische Dienst Nederland
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

BRO – Grondwaterstandonderzoek (GLD)

TNO Geologische Dienst Nederland
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Pagina's