Annex III

Datasets die vallen onder Annex III.

BRO – Grondwatersamenstellingsonderzoek (GAR)

TNO Geologische Dienst Nederland
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

BRO - Grondwatermonitoringnet (GMN)

TNO Geologische Dienst Nederland
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

BRO - Bodemkundig wandonderzoek (SFR)

TNO Geologische Dienst Nederland
INSPIRE thema: 
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

BRO - Bodemkundig booronderzoek (BHR-P)

TNO Geologische Dienst Nederland
INSPIRE thema: 
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

BRO - Bodemkaart (SGM)

TNO Geologische Dienst Nederland
INSPIRE thema: 
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgemerkt

Basisregistratie Gewaspercelen (BRP)

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
INSPIRE thema: 
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Bodemloket

INSPIRE thema: 
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgewezen

Pagina's