Annex III

Datasets die vallen onder Annex III.

OZON (Objectgerichte Ontsluiting van Omgevingsdocumenten)

Kadaster
INSPIRE thema: 
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Geluidcontouren provinciale wegen (Lnight)

Provincies
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Geluidcontouren provinciale wegen (Lden)

Provincies
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Aantal inwoners per gemeente, wijk, buurt 2018

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Pagina's