Annex III

Datasets die vallen onder Annex III.

Potentiekaart Reststromen

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
INSPIRE thema: 
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Stroomgebieddistricten

Waterschappen
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgemerkt

Register vergunninghoudende aquacultuurproductiebedrijven die vis houden

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgewezen

Meetgegevens monitoring stations (Nitraatrichtlijn) ondiepe filters

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Monitoring stations (Nitraatrichtlijn) ondiepe filters

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

LCP installaties en emissies (Richtlijn Industriële emissies) 2016

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Pagina's