Annex III

Datasets die vallen onder Annex III.

Geluidbelastingkaart in agglomeraties (Lnight)

Gemeenten
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgewezen

Geluidbelastingkaart in agglomeraties (Lden)

Gemeenten
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgewezen

Pagina's