Bodemgebruik

Onder het thema Bodemgebruik vallen onderstaande datasets.

Referentielaag landbouwpercelen

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
INSPIRE thema: 
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

TOP50NL uit Basisregistratie Topografie (BRT)

Kadaster
INSPIRE thema: 
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgemerkt

TOP10NL uit Basisregistratie Topografie (BRT)

Kadaster
INSPIRE thema: 
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt