Faciliteiten voor landbouw en aquacultuur

Onder het thema Faciliteiten voor landbouw en aquacultuur vallen onderstaande datasets.

Register vergunninghoudende aquacultuurproductiebedrijven die vis houden

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgewezen

Landbouwgronden die slib gebruiken (Richtlijn zuiveringsslib)

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgewezen

Landbouwfaciliteiten die slib ontvangen (Richtlijn zuiveringsslib)

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgewezen

Schelpdierpercelen

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Mosselzaadinvanginstallaties

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Landbouwbedrijven

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt