Faciliteiten voor productie en industrie

IED installaties en emissies (Richtlijn Industriële emissies)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

BRO – Grondwatergebruiksysteem (GUF)

TNO Geologische Dienst Nederland
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

LCP installaties en emissies (Richtlijn Industriële emissies) 2016

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Basisregistratie Ondergrond (BRO) voor grondwateronttrekkingen

TNO Geologische Dienst Nederland
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Pagina's