Faciliteiten voor productie en industrie

LCP emissies (Richtlijn Industriële emissies) 2016

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Basisregistratie Ondergrond (BRO) voor grondwateronttrekkingen

TNO Geologische Dienst Nederland
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Ontgrondingen – winninglocaties

Provincies
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgemerkt

Pagina's