Gebieden met natuurrisico's

Onder het thema Gebieden met natuurrisico's vallen onderstaande datasets.

Overstromingsrisicokaarten (Richtlijn Overstromingsrisico)

Provincies
Extra dataproviders: 
Rijkswaterstaat, Waterschappen
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Overstromingsgevaarkaarten (Richtlijn Overstromingsrisico)

Provincies
Extra dataproviders: 
Rijkswaterstaat, Waterschappen
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Potentieel toekomstige overstromingen (Richtlijn Overstromingsrisico)

Provincies
Extra dataproviders: 
Rijkswaterstaat, Waterschappen
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

ROR Historische overstromingen (Richtlijn Overstromingsrisico)

Provincies
Extra dataproviders: 
Rijkswaterstaat, Waterschappen
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Gebieden met potentieel significant overstromingsrisico (Richtlijn Overstromingsrisico)

Provincies
Extra dataproviders: 
Rijkswaterstaat, Waterschappen
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Natuurbranden

Provincies
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Aardbevingen

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt