Gebieden met natuurrisico's

Onder het thema Gebieden met natuurrisico's vallen onderstaande datasets.

ROR Overstromingsrisicokaarten (Richtlijn Overstromingsrisico)

Provincies
Extra dataproviders: 
Rijkswaterstaat, Waterschappen
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

ROR Overstromingsgevaarkaarten (Richtlijn Overstromingsrisico)

Provincies
Extra dataproviders: 
Rijkswaterstaat, Waterschappen
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

ROR Potentieel toekomstige overstromingen (Richtlijn Overstromingsrisico)

Rijkswaterstaat
Extra dataproviders: 
Provincies, Waterschappen
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgemerkt

ROR Historische overstromingen (Richtlijn Overstromingsrisico)

Rijkswaterstaat
Extra dataproviders: 
Provincies, Waterschappen
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

ROR Gebieden met potentieel significant overstromingsrisico (Richtlijn Overstromingsrisico)

Rijkswaterstaat
Extra dataproviders: 
Provincies, Waterschappen
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgemerkt

Natuurbranden

Provincies
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Aardbevingen

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt