Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden

Onder het thema Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden vallen onderstaande datasets.

BRO – Grondwatergebruiksysteem (GUF)

TNO Geologische Dienst Nederland
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgemerkt

BRO – Mijnbouwwetvergunning (EPL)

TNO Geologische Dienst Nederland
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

BRO – Grondwatervergunning

TNO Geologische Dienst Nederland
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgemerkt

Pagina's