Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden

Onder het thema Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden vallen onderstaande datasets.

KRW Stroomgebieddistricten RWS 2018 (Kaderrichtlijn Water)

Rijkswaterstaat
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Stroomgebieddistricten

Waterschappen
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgemerkt

Andere beschermde gebieden (Kaderrichtlijn Water)

Rijkswaterstaat
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Afgemerkt

KRW grondwaterlichamen (Kaderrichtlijn Water)

Provincies
Status aanmelding: 
Afgerond
Besluit beleidsverantwoordelijke: 
Aangemerkt

Pagina's